آسمان مجازی پرشین اسکای

سقف کاذب آسمان مجازی : نسل جدید سقف های کاذب است که با توجه با در نظر گرفتن این مطلب (دکوراسیون طراحی, آسمان مجازی,کشسان ) تاثیر مستقیم بر ذهن بیننده دارد که طراحی و تولید شده است.

به کارگیری آلمان های طبیعی در تایل های آسمان مجازی و رنگ های آرام بخش و همچنین و استفاده از نور در طراحی و اجرای انواع سقف کاذب,آسمان مجازی کشسان و شبکه  آن را به محصولی پر طرفدار و پر کار در صنعت ساختمان و دکوراسیون داخلی مبدل کرده است.
زندگی در محیط شلوغ شهر با انواع آلودگی های بصری، تاثیر نا خودآگاه و فراوانی در بر هم خوردن آرامش روحی روانی ساکنان شهر نشینی داشته است،بنا بر این استفاده از عواملی که این تاثیر مخرب را کاهش دهد ظهوری به نظر میرسد.

پاسخ ها

پاسخ صحیح