پیچ رولپلاک نمای ساختمان

نماهای سنگی در اثر گذر زمان به دلایل گوناگونی دچار ریزش سنگ نما می گردند که خطرات بسیار زیادی را هم برای عابران پیاده و هم برای  مالکان ایجاد می نماید زیرا طبق قوانین کشور مالک ساختمان مسئول ایمنی ساختمان و حوادث ناشی از آن می باشد و در صورت خسارت باید خسارت وارده را جبران نماید .ریزش سنگ نما امریست که خیلی از هم وطنانمان با آن درگیر هستند و دنبال راه حلی برای این امر می گردند ممکن است در سایت های اینترنتی چندین روش را برایتان بیان کرده باشند ولی بهترین روش برای جلوگیری از ریزش سنگ نمای ساختمان استفاده از خدمات پیچ رولپلاک می باشد .

پاسخ ها

پاسخ صحیح