انتظارات مشتری از فروشگاه اینترنتی فروش لاستیک چیست؟

من مدیر فروشگاه اینترنتی میهن تایر هستم. به عنوان یه مشتری چه انتظاراتی از فروشگاه اینترنتی دارید؟ و چه ایراداتی تو سایت ما می بینید؟

پاسخ ها

پاسخ صحیح