برای اولین بار ▐ارسال پیامک تبلیغاتی و انتخاباتی از خط خدماتی به بلک لیست ▐

نمایش نسخه قابل چاپ