سلام یه 1000 تا ممبر فیک میخوام بدون ریزش
لطفا پ خ بدید
تشکر