سلام
من دنبال هک محدود کردن کاربر برای دانلود هستم یعنی کاربر در 24ساعت فقط 5 فایل دانلود کند