بنظرتون من قیمت محصولا یکم بالا بزنم و ارسالشو رایگان کنم
یا اینکه قیمتم پایین باشه ب اضافه هزنیه ارسال