سلام
نمیدونم جای درستی تاپیک زدم یا نه
راهی هست برای بررسی فیش هایی که از طریق پایا ارسال شده
اینکه فيش جعلی یا نه
اینکه آیا پول از حساب شخص کسر شده یا رو هوا درخواست پایا ثبت کرده