درخواست طلاق از طرف زن با توجه به قانون، امکان پذیر است. در قانون ایران به جز شرایطی که مرد یا زن در انجام طلاق به توافق می‌رسند و به اصطلاح طلاق توافقی انجام می‌دهند، هریک از طرفین، زن یا شوهر نیز قادر به درخواست صدور حکم طلاق از طرف دادگاه می‌باشند. دادخواست طلاق از طرف زن برعکس شوهر با محدودیت‌هایی رو به رو است و این بدان معنیست که اگر یک زن درخواست طلاق از شوهر خود را داشته باشد و با شخص شوهر خود برای طلاق به توافق نرسیده باشد، مسیر سختی و طول و درازی را در پیش دارد. در چنین مواردی است که یک وکیل می‌تواند این مسیر را برای یک زن در موضوع تقدیم دادخواست طلاق از همسرش یاری کند.

شرایط طلاق از طرف زن:


یکی از اصلیترین شرایط درخواست طلاق از طرف زن محکوم کردن شوهر خود به عدم پرداخت نفقه است ، به هر دلیلی از جمله عدم توانایی مالی شوهر یا عدم تمایل در پرداخت نفقه توسط شوهر که اجبار او به پرداخت نفقه هم از دادگاه ممکن نباشد، در چنین شرایطی زن می تواند به دادگاه برای طلاق مراجعه کند و دادگاه با صدور حکم شوهر را اجبار به طلاق می‌کند.
دومین مورد مربوط به پدید آمدن وضعیت عسر و حرج در خانم است که قانون این اصطلاح را جهت فهم بیشتر تعریف کرده است. منظور قانون از عسر و حرج این است که ادامه زندگی مشترک برای زن موجب سختی شدید و غیر قابل تحمل باشد زن می‌تواند در چنین شرایطی تقاضای طلاق کند.
[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]