وارد کننده ی داده ها در
[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]
نقش ورود اطلاعات شامل منابع مختلف را به سیستم رایانه ای شرکت برای پردازش و مدیریت بر عهده دارد. داوطلبی که در دیتا اینتری کار می کند، باید به طور کارآمد مقدار زیادی از اطلاعات را که اغلب حساس یا محرمانه هستند، مدیریت کند. یکپارچگی هر شرکت بر اساس داده هایی است که آنها تولید می کنند و عملکرد آنها اهمیت تاثیر دیتا اینتری را تأیید می کند. هرگونه اطلاعات وارد شده بوسیله ی تیم دیتا اینتری توسط افراد دیگری برای ارجاع یا گزارش استفاده خواهد شد.