زمان خواب برای کودکان به معنی زمان:
« تنهایی» « سکوت» « تاریکی» « بی‌تحرکی» است.
پس از روش‌های مختلفی برای به تعویق انداختن آن استفاده می‌کنند مثل گرسنگی، دستشویی ، تشنگی، ترس، بازی کردن و...
بنابراین شما معنای خواب را برای کودک عوض کنید:
*برای مشکل تاریکی = از چراغ خواب استفاده کنید.
* برای مشکل سکوت = برایش کتاب قصه بخوانید.
* برای تنهایی = در اتاقش بمانید تا به خواب برود.
( تماس پوستی برقرار نکنید؛ زیرا عادت می‌کند)
* برای مشکل سکون = یک ساعت قبل از خواب بازی کامپیوتری نکند و تلویزیون تماشا نکند زیرا سطح هیجاناتش را بالا میبرد.
شاید شما هم جز افرادی باشید که بارها توهین دیگران را تحمل کرده اید.
در جامعه‌ای که مهارتهای زندگی به عموم مردم آموزش داده نشده است توهین و بی احترامی بسیار شایع خواهد بود.
و اگر به توهین های دیگران پاسخ نامناسبی بدهیم توهین کننده گستاخ تر خواهد شد و ممکن است وقت و انرژی زیادی از ما تلف شود تا توهین های دیگران را خنثی کنیم.
مهارت مقابله با توهین مهارتی است که اگر بکار گرفته شود طی مراحلی توهین دیگران به وضوح کاهش خواهند یافت.
این مهارت شامل مراحل زیر است:
مرحله اول:تامل
اولین کار بعد از اینکه احساس کردید به شما توهین شده است این است که اندکی تامل و تفکر کنید تا معلوم شود آیا واقعا به شما توهین شده است و یا سوء تفاهمی اتفاق افتاده است.
مرحله دوم: بخشش
اگر در مرحله اول معلوم شد که به شما توهین شده است سعی کنید توهین کننده را ببخشید زیرا انسان جایز الخطاست.
مرحله سوم: درمان
اگر توهین قابل بخشش نباشد فرض بر این است که توهین کننده مشکل روانی یا جسمی دارد و نیازمند درمان است. اگر امکان پذیر است به او پیشنهاد کنید برای درمان بیماری خود اقدام کند.
مرحله چهارم : مجازات
اگر درمان امکان پذیر نباشد شما میتوانید با توسل به قانون و یا شکایت کردن توهین کننده را مجازات کنید.
مرحله پنجم: توکل و صبر
اگر مجازات توهین کننده امکان پذیر نباشد صبر کنید تا یکی از مراحل ۲ یا ۳ یا ۴ امکان پذیر شود و تا آنموقع او را به خدا واگذار کنید.
🌺مواظب باشیم در مقابل توهین ما نیز توهین نکنیم.
🌺مواظبباشیم از توهین کننده کینه ای در دل نگه نداریم.[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]