با سلام
دو درگاه یکی از به پرداخت یکی از سداد هم زمان با هم بسته شده اند. وبعد از پی گیری گفتند به علت وصل نبودن به اداره مالیات شاپرک بسته...
ایا شما هم درگاهتون بسته شده؟
دوستان راه حل یا درگاهی یا روشی میشناسید که نخوایم درگاه وصل کنیم به مالیات ؟ و مشتری بتونه آنلاین خرید کنه؟