امکان ایجاد پکیج
امکان ارسال پیام در زمانبندی مختلف
امکان ارسال پیام به بسته های نصب شده ی واتس اپ روی گوشی
امکان ارسال متن ، فیلم ، عکس
امکان مشخص سازی تعداد پیام کلی روزانه
گزارش دهی پیام های ارسالی و ارسال نشده و باقی مانده
امکان ارسال پیام به شماره های مختلف از منابع مختلف