رفتار ضد اجتماعی رفتاری است که در آن هنجارهای اساسی ، حقوق و قوانین نقض می شود. بنابراین وقتی کودکان دروغ می گویند آن ها هنجارهای صحبت کردن صادقانه را نقص می کنند. رفتار ضد اجتماعی اصطلاح کلی است که برای رفتارهای نا مناسب مختلف مانند رفتارهای پرخاشگرانه و تضاد ورزی استفاده می شود. زمانی که کودکان به طور مکرر در پاسخ به درخواست ها، آموزش ها که توسط بزرگتر ها ارائه می شود، مقاومت می کنند، در حقیقت آن ها هنجار اطاعت از والدین و معلمان را نقض می کنند. زمانی که کودکان همسالان خود را کتک می زنند، و یا انجام تخلفات مانند سرقت، قانون گریزی، فرار از مدرسه و آتش افروزی به عنوان رفتارهای بزهکارانه به شمار می روند.

[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]