دنای برند خوبی هست و امکاناتش خیلی زیاده البته اینی که من میگم رو پنج سالی هست خونه داریم ولی از جدیدا امکاناتش بیشتره
ایکس ویژن هم پارسال گرفتم بد نیست