مسعود صباغی رحیمی
مسعود صباغی رحیمی
آدرس سایت: https://webzi.ir
 • استان: -
 • عضویت: 18 اسفند ماه 1396
 • امتیاز: 0
 • پست ها: 5
فعالیت ها
درباره
مهارت ها
 • PHP
 • CSharp
 • Photoshop
 • Office
 • Illustrator
 • HTML
 • CSS
 • Javascript
 • AngularJS
 • SEO
 • بازاریابی
 • فروش
 • مدیریت سرور
سوابق شغلی
تحصیلات