هایتونیکس

هایتونیکس قصد دارد با کمک فناوری اطلاعات و افزایش آگاهی عموم مردم دررابطه با بیماری ها، داروهای شیمایی، گیاهی،مکمل ها و آشنایی طریقه مصرف و عوارض جانبی احتمالی انها قدمی موثر برای عموم جامعه و متخصصین عرصه دارو و درمان بردارد.

گروه های گفتگوی دسته جمعی

در این گروه هیچ گفتگویی تا این لحظه انجام نشده.