[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]
مولفان: جفری پی. کرامر - داگلاس ای. برنستاین - ویکی پرز
مترجم: مهرداد فیروزبخت

-------------------------------------------------------------
فهرست کتاب:

بخش 1: مفاهیم اساسی
فصل 1: روان‌شناسی بالینی چیست؟
فصل 2: گذشته و حال روان‌شناسی بالینی
بخش 2: سنجش
فصل 3: ویژگی‌های اصلی سنجش بالینی
فصل 4: مصاحبه و مشاهده در روان‌شناسی بالینی
فصل 5: آزمون‌گیری در روان‌شناسی بالینی
بخش 3: مداخلات بالینی
فصل 6: ویژگی‌های اساسی مداخلات بالینی
فصل 7: روان‌درمانی‌های روانپوشی و انسانگرا
فصل 8: روان‌درمانی‌های رفتاری و شناختی - رفتاری
و...