[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]
(فرآیندهای ذهنی مبتنی بر پژوهش های مغز و روانشناسی)

مولف : ابراهیم برزکار
----------------------------------------------------------------
فهرست کتاب:

فصل اول:شناخت و علوم معاصر
فصل دوم: هوشیاری
فصل سوم: ادراک
فصل چهارم: توجه
فصل پنجم: هوش
فصل ششم: هوش هیجانی
فصل هفتم: هوش مصنوعی
فصل هشتم: حافظه
فصل نهم: یادگیری
فصل دهم: تفکر
فصل یازدهم: تصمیم گیری و حل مسئله
فصل دوازدهم: زبان
فصل سیزدهم: عملکردهای اجرایی مغز