[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]
مولف: سید علی صمدی
------------------------------------------------------------------------------------------------
فهرست کتاب:

فصل اول: تاریخچه و کلیات
بخش یک: تاریخچه ناتوانایی‌های هوشی
بخش دو: ناتوانایی‌های هوشی در ایران
بخش سه: مفاهیم اساسی در زمینه ناتوانایی‌های هوشی
فصل دو: آزمون‌های تشخیص ناتوانایی‌های هوشی
بخش یک: ارزیابی هوش: موافقین و مخالفین
بخش دو: تعدادی از آزمون‌های مورد استفاده در زمینه ارزیابی و تشخیص افراد مبتلا به ناتوانایی‌های هوشی
بخش سه: ارزیابی رفتارهای سازشی
بخش چهار: آزمونهای پیشرفت و سایر آزمون‌ها
بخش پنج: رشد و شناخت تفاوت‌ها
بخش شش: خام حرکتی و ناتوانایی‌های هوشی - ارزیابی خام حرکتی در کودکان
فصل سه: علل ناتوانایی‌های هوشی و امکان پیش‌گیری از آن
بخش یک: علل ناتوانایی‌های هوشی: شرایط مربوط به والدین (علل ارثی)
بخش دو: عوامل محیطی: عوامل مربوط به دوره حاملگی
بخش سه: پیشگیری از ناتوانایی هوشی
فصل چهارم: اختلالات رفتاری و ناتوانایی هوشی
فصل پنجم: روش‌های مداخله‌ای و شیوه‌های مختلف آن
بخش یک: تکنولوژی جدید برای گروه مبتلا به ناتوانایی‌های هوشی
بخش دو: نکات آموزشی برای گروه کم‌توان ذهنی
بخش سه: نقش علوم عصبی در تشخیص و درمان ناتوانی‌های هوشی

------------------------------------------------------------------------------------------------
درباره کتاب:


ناتوانی‌های هوشی اثری تالیفی است که پس از بیان دیدگاه تاریخی، میزان شیوع و علت‌شناسی ناتوانایی هوشی در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصول دیگر کتاب به ارزیابی و تشخیص و نظر موافقان و مخالفان در این‌باره اختصاص یافته و پرکاربردترین و مفیدترین آزمونهای مورد استفاده را توضیح داده است. بررسی دقیق علل و انواع ناتوانایی هوشی در مراحل مختلف رشد و راه‌های پیشگیری رابطه اختلالات رفتاری و ناتوانایی هوشی و سرانجام روش‌های مداخله، آموزش و توانبخشی از جمله مباحثی است که در فصول و بخش‌های کتاب با رویکردی علمی و عملی بدان پرداخته شده است. مطالعه این اثر نه تنها برای دانشجویان رشته روان‌شناسی و تعلیم و تربیت کودکان استثنایی و توانبخشی بلکه برای معلمان و والدین این گروه از افراد بسیار سودمند خواهد بود.