[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]
مولف : ژوزف میکوچی
مترجمین : دکتر بدرالدین نجمی - سعیده سادات خشوعی

--------------------------------------------------------------------------
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: رشد نوجوان
فصل سوم: مفاهیم پایه
فصل چهارم: نحوه‌ی ارزیابی و درمان مشکلات
فصل پنجم: اختلالات خوردن
فصل ششم: افسردگی و خودکشی
فصل هفتم: اضطراب
فصل هشتم: رفتار مخرب و نافرمانی
فصل نهم: روان‌پریشی
فصل دهم: مشکلات مرتبط با مدرسه و عدم پیشرفت تحصیلی
فصل یازدهم: ترک خانه
فصل دوازدهم: خانواده‌های درگیر با مشکلات چندگانه
---------------------------------------------------------------------------
درباره کتاب:
کتاب با شرح دیدگاه نویسنده در استفاده موثر از قدرت روابط، نیازهای مشترک نوجوانان به مهرورزی آغاز و در فصل دوم مراحد رشد نوجوانی را به تفصیل توصیف می‌کند. فصل سوم و چهارم به نظام خانواده و خانواده درمانی، نحوه ارزیابی و درمان مشکلات، اهمیت خانواده در بروز مشکلات دوره نوجوانی و زمان برگزاری جلسات فردی و خانوادگی با ذکر ظرایف مشاوره اختصاص می‌یابد. در فصول دیگر کتاب، عمده‌ترین مشکلات دوره نوجوانی اختلالات خوردن، افسردگی و خودکشی، اضطراب، رفتارهای مخرب و نافرمانی، روان‌پریشی، مشکلات مربوط به افت تحصیلی، ترک خانه و خانواده‌های درگیر با مشکلات چندگانه، با ذکر موارد تحلیل و تبیین می‌شود. مطالعه‌ی کتاب برای مشاوران، روانپزشکان، روان‌شناسان بالینی، مددکاران، دبیران و مشاوران مدارس مفید و بلکه ضروری است.