[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]
--------------------------------------------------------------------------------
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
درباره‌ی این کتاب
بخش اول: ذهن‌آگاهی و اختلال وسواس
فصل اول: مغز، ذهن و شما
فصل دوم: ذهن‌آگاهی و شناخت‌درمانی
فصل سوم: ذهن‌آگاهی و رفتاردرمانی
فصل چهارم: ذهن‌آگاهی و اجبارها
بخش دوم: ذهن‌آگاهی و درمان شناختی برای وسوس‌های فکری خاص
فصل پنجم: پذیرش، ارزیابی و عمل
فصل ششم: وسواس آلودگی
فصل هفتم: وسواس مسئولیت‌پذیری/بازبینی
فصل هشتم: وسواس کمال‌گرایی
فصل نهم: وسواس صدمه
فصل دهم: اختلال وسواس نسبت به گرایش جنسی (HOCD)
فصل یازدهم: اختلال وسواس نوع هراس از بچه‌بازی
فصل دوازدهم: وسواس مرتبط با روابط بین فردی
فصل سیزدهم: وسواس مذهبی
فصل چهاردهم: اختلال وسواس نوع بیش‌آگاهی
بخش سوم: ذهن‌آگاهی، اختلال وسواس و شما
فصل پانزدهم: به اشتراک‌گذاری تجربه خود در خصوص اختلال وسواس
فصل شانزدهم: ذهن‌آگاهی و باقی ماندن در مسیر
فصل هفدهم: دریافت کمک
منابع
موضوع‌نما
نام‌نما
واژه‌نما
--------------------------------------------------------------------------------
درباره کتاب:
تلفیق ذهن‌ آگاهی و درمان شناختی به همراه دارودرمانی، به منظور چیرگی بر اختلال وسواس، روش موثر و کارآمد درمان اختلال وسواس است. نویسندگان این کتاب کار که از درمانگران برجسته‌ی اختلال وسواس هستند، هم‌زمان با پیگیری جلسات درمان حرفه‌ای، مطالعه‌ی کتاب را برای مراجعان بسیار مفید یافته‌اند. مطالعه‌ی کتاب برای درمانگران و به‌ویژه توصیه به مطالعه‌ی آن برای مراجعان بسیار مفید و کارساز خواهد بود.