[برای مشاهده لینک ها ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید و یا هم اکنون در انجمن فروشگاه های اینترنتی ایران ثبت نام کنید]
برنامه عملی، دگرگون کردن رابطه با خود در 14 روز
----------------------------------------------------------------------------------------

فهرست مطالب:
مقدمه مترجم
مقدمه
قسمت اول: معرفی شفقت با خود
فصل اول: شفقت با خود چیست؟
فصل دوم: شفقت با خود یک مهارت است
فصل سوم: شفقت با خود چه شکلی است
قسمت دوم: نقشه شفقت با خود
راهنمای گام به گام جلسات آموزشی
فصل چهارم: پیمایش نقشه
فصل پنجم:
تمرین اول: اسکن بدنی شفقت با خود
تمرین دوم: پذیرش خود
تمرین سوم: در آغوش گرفتن درد
تمرین چهارم: التیام دردهای گذشته
تمرین پنجم: عمیق‌تر رفتن
تمرین ششم: هنگامی که شفقت دشوار است
تمرین هفتم: شفقت طبیعی
قسمت سوم: نگهداشت
فصل ششم: تمرینات روزانه
فصل هفتم: مراقبت بدنی از خود
فصل هشتم: شفقت و شفقت با خود در روابط
یادداشت تفکر
دفتر تمرینات در حال پیشرفت روز پانزدهم و پس از آن
منابع
واژه‌نما
موضوع‌نما

----------------------------------------------------------------------------------------
درباره کتاب :
آیا تاکنون با استرس و بدبینی کشمکش داشته‌اید؟ شما از طریق شفقت با خود چگونگی رسیدن به سلامتی، صلح درونی، داشتن هیجاناتی طبیعی و کسب لذت را یاد می‌گیرید. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که شفقت با خود نه تنها مهارتی است که هر شخص می‌تواند با انجام تمریناتش قدرتمند شود بلکه پیش‌بینی‌کننده‌ای قوی در سلامت ذهن و تندرستی است. این کتاب خواننده را به سوی یک زندگی پربارتر هدایت می‌کند و سفری است به‌ سوی اکتشاف و مهربانی با خود.