سلام
من 5 ساله سیگاری هستم و میخاوم ترکش کنم. بهم گفتن اگه بتونی سیگار الکترونکی اصل پیدا کنی اصلا ضرر نداره و میتونی بعد مدتی ترک کنی
میدونید از کجا میتونم همچین چیزی پیدا کنم؟